Akce

Pravidelné akce střediska:

Hlavni činnost střediska se oddehrává v prostředí jednotlivých oddílů. Větší, společné akce pořádané celým střediskem jsou obvykle nejen pro členy jednotlivých oddílů, ale mnohdy otevřené veřejnosti či dalším oddílům.
za léta činnosti sřediska AXINIT se ustálilo pořádání především těchto společných akcí:

Tábory
Nejdůležitější činností střediska je organizovat a pořádat tábory jednotlivých oddílů. Jezdíváme na dvě tábořiště, o která pečujeme tak, aby mohla plnit každoročně svoji úlohu.
Programovou náplň táborů mají v režii především jednotlivé oddíly, které přípravě věnují podstatnou část roku.
Dokumenty k táborům naleznete ve spisovně a na stránkách jednotlivých oddílů, kde jsou, vždy před táborem, vyvěšeny konkrétní informace.

Zlaté šlapátko
Pravidelná sportovní akce s pravidelným termínem 1. 5., kterou řídí náš 89. oddíl skautů. Závod horských kol v několika kategoriích pro skauty z celého Brna i okolí.
Pro bližší informace a fotogalerii z jednotlivých ročníků navštivte přímo aktuální stránky akce http://zlate-slapatko.skauting.cz

BrKolo
Už z počátků našeho střediska pochází tato poznávací hra po Brně. Poznáváme  ulice, náměstí, zákoutí i zajímavosti našeho města. Plníme úkoly a učíme se pohybovat v ulicích. Postupem času se tato akce dostala i za hranice našeho střediska.
Poznáváme své město i sebe v něm…

Středisková drakiáda
Ať už fouká, nebo ne, není spolku, který by nepořádal podzimní drakiádu. Nám opravdu, ne vždy fouká, ale to nevadí, někdy se při akci skočíme podívat na sportovní letiště, jindy zahrajeme společnou hru. Kdo si vyzkouší postavit svého vlastního draka ručně, ten ví, jaká je to práce i zábava. Každý rok se objevují netradiční konstrukce létajících či nelétajícíh výrobků…

Středisková besídka
Jedenkrát za dva roky pořádáme besídku pře Vánocemi, na které hostům, rodičům a přátelům skautingu promítáme fotky z činnosti a družiny si připravuji různá vystoupení. Budete-li chtít, přijďte.