Konec skautského roku 2018/19

Dnes v sobě necháváme pestré vzpomínky na hry a dobrodružství uplynulých schůzek a výletů. Skautský rok však ještě není u konce – z oddílových itinerářů na nás pomrkávají tábory. V současné době plné naléhavých výzev k ochraně přírody naše skautské tábory zůstávají stabilním místem, kde ji můžeme 14 dní žít na 100%. I mladší děti, Přečíst si víc oKonec skautského roku 2018/19[…]