Konec skautského roku 2018/19

Dnes v sobě necháváme pestré vzpomínky na hry a dobrodružství uplynulých schůzek a výletů. Skautský rok však ještě není u konce – z oddílových itinerářů na nás pomrkávají tábory.

V současné době plné naléhavých výzev k ochraně přírody naše skautské tábory zůstávají stabilním místem, kde ji můžeme 14 dní žít na 100%. I mladší děti, které jezdí tábořit sotva pár let, vnímají celkové chřadnutí lesů, vod a strání; starší nepotkávají tolik roztodivných rostlin a tvorů jako dříve. A my vedoucí už jen vzpomínáme, jak nebýval problém s pitnou vodou z lesní studánky, zurčení potoka u tábořiště nám večer nedalo spát a na uschlý strom jsme se chodili s oddílem dívat jako na mimozemšťana ze sci-fi příběhu. Odpadky třídíme s pohnutým vědomím blízké skládky, kam se snad nakonec neodvezou, a říkáme si, jestli není lepší je teleportovat do Saka. Na nádobí a těla používáme ekologické a přírodní prostředky…rozhodně však přírodě prospějeme latrínou.
S plným nasazením se tedy držíme 6. bodu skautského zákona: Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských. První část je průzračná jako kapka rosy v lístku kontryhelu, s přesným uchopením části druhé už bývá problém. Co určuje hodnotu lidského konání? Je to záměr, výsledek, talent, zkušenosti, potřebnost, pravdivost? A rozhodné slovo má odborná komise, nadřízený, rodič nebo třeba nejramenatější kluk z party? 
K tomu, co člověk vytvořil, patří i demokracie. Junák – český skaut má ve svých stanovách zakotvenu aktivní účast na životě občanské společnosti a na rozvoji demokratické angažovanosti. Demokracii tedy považujeme za hodnu podpory (oficiální vyjádření náčelnictva Junáka). Demokracie se projevuje především rovností každého člověka před zákonem, stejnou vahou každého hlasu ve volbách. I v našich oddílech se snažíme, abychom dali těmto principům život a nezůstaly jen frázemi. Aby se děti v družince podílely na programu svými nápady a dovednostmi, aby si dokázaly i ty nejmenší vzájemně naslouchat a respektovat názor či zájmy druhého. Pro rádkyně a rádce družinek to pak znamená naučit se tvořit na dvě hodiny týdně prostředí, kde každý může říci svůj pohled na věc, a nikdo se mu nebude smát nebo si ho dobírat. Ve skautské družině nehraje roli kolik rodiče vydělávají peněz, jestli mají doktorát či inženýrský titul, jestli raději navštěvují kavárnu nebo hospodu.

Kdo by váhal s výše zmíněným 6. bodem skautského zákona, může si položit sebezpytující otázku: A kdy mám začít chránit? Odpověď: dokud je ještě co! Vědci jednoho dne vypěstují vyhynulé rostliny a zvířata ze zamraženého DNA, ale dá to mnohem víc práce, než druh uchovat naživu. A je lehčí vzkřísit mamuta, než změnit smýšlení lidí.

Uložit odkaz do záložek.