Středisko

Junák – český skaut, středisko Axinit Brno, z. s.

 •  

  Vedoucí střediska:
  Ing. Pavel Kulhánek (statutární orgán)

 •  

  Zástupce:
  Ing. František Vlach

 •  

  Registrace:
  Pobočný spolek–registrovaný u Měst. soudu v Praze pod spisovou značkou L 38564

 •  

  Se sídlem:
  Kroftova 14, 616 00 Brno.

 •  

  Identifikační číslo:
  6055 7125

 •  

  Bankovní spojení:
  číslo účtu. 4 010 038 908/2010, Fio banka a.s.

 •  

  Tel.:
  737 204 033

 •  
  • Korespondence:
  • Dobrovského 412
  • Bílovice nad Svitavou
  • 664 01
  • pavel.kulhanek@atlas.cz

O středisku:

Skautské středisko poskytuje právní, finanční a organizační záštitu jednotlivým výchovným jednotkám Junáka – oddílům. Středisko má právní subjektivitu a zodpovídá za oddíly. Historie střediska se počala psát již v době hluboko před uvolněním zákazu skautingu v dobách komunismu. Naše původní oddíly vznikly v roce 1982, kdy začaly svou činnost pod hlavičkou Svazarmu jako 215. ZO. Tábořit se tehdy jezdilo na louku u Matějovce v jižních Čechách. Po revoluci, kdy byl obnoven Junák, byly tehdejší oddíly součástí 24. střediska. Do našeho nově vzniklého 25. střediska roku 1994 vstoupil mj. i 1. dívčí oddíl. V současné době má středisko za sebou mnoho výchovných aktivit i práce se zajištěním kluboven a tábořiště.

Činnost střediska v jednotlivých oddílech

Schůzky

Základní činnost. Každá družina má jednou týdně v určený den schůzku v klubovně, které se nalézají na nám. Míru v kostele sv. Augustina a na ulici Údolní. Schůzky vedou spolu s vedoucími starší skauti nebo skautky. Jejich program se skládá z her, zdravého sportování a učení se novým věcem.

Výpravy

Konají se obvykle v sobotu, většinou jedenkrát za měsíc. Obvykle vyrážíme do přírody, kde lépe rozvíjíme a doplňujeme vše ze schůzek. Jsou tak nezbytným rozpracováním aktivit z kluboven a důležitou přípravou pro tábory.

Vícedenní akce

Konají se několikrát do roka o víkendu či prázdninách. Často naším cílem je srub u Brzkova, ale o vánočních či jarních prázdninách záměrně lokality střídáme. Nejčastěji jezdíváme na fary nebo skautské základny.

Tábory

Nejvýznamnější akcí v celém roce je letní tábor. Tradičně jezdíváme k Brzkovu a k Žižkovu Poli u Přibyslavi. Tábory jsou obvykle třítýdenní a jejich cílem je rozvíjet znalosti a dovednosti dětí, upevnit jejich přátelství, vést je k samostatnosti a zodpovědnosti k sobě, ke svému okolí a za své činy. Naše tábory jsou obvykle méně početné a zaměřené i na pobyt v přírodě.

Další akce

Dalšími akcemi jsou např.: skautské závody, hry po městě Brně, návštěva muzeí, sportovní soutěže, rukodělné činnosti, roznos betlémského světla, účast na Tříkrálové sbírce v naší farnosti, skautská mše svatá, ekologické aktivity, různá setkání a akce s jinými skautskými oddíly a středisky atp. Dlouhodobě spolupracujeme s CMc ZŠ. Pomáháme např. na Dni dětí, Krizovém dni. Naopak škola nám již několikátý rok umožňuje mít náborový leták ve vestibulu budovy, pořádat nábory ve třídách nebo i na třídních schůzkách a několikrát nám propůjčila sál. Děkujeme za spolupráci.